Акционарско друштво

ИНФОРМАЦИЈE - “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.


I - ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

Позив на редовну седницу Скупштине друштва 2023

II - ОДЛУКА О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ

Одлука о сазивању Скупштине.

III - ПРЕДЛОЗИ:

1. Одлука усвајању извештаја комисије за гласање
2. Одлука усвајању записника са годишње скупштине друштва 16.06.2022.
3. Одлука о усвајању годишњег извештаја одбора директора
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању у 2022. години*
5. Одлука о усвајању одлуке о расподели добити по билансу за 2022. годину*
6. О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА
7. О УСВАЈАЊУ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ''ЂУРО САЛАЈ''А.Д.*
8. Одлука о избору ревизора и накнади за његов рад

IV - ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

Извештај о пословању са извештајем ревизора

V - ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЗА 2022.ГОДИНУ

Извештај о накнадама члановима одбора директора

VI - ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ 2023

Формулар за гласање у одсуству

VI - ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ 2023

Формулар за гласање у одсуству


ИНФОРМАЦИЈА - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д. 2023


ИЗВЕШТАЈИ И ОБЈАВЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Овде можете преузети годишње финансијске извештаје и извештаје о пословању са извештајем ревизора за претходне године.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТИ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.