UPIS I INFORMACIJE: Nemanjina 28 (soba br. 13), Tel. 3619 320, 3611 644, svakog radnog dana od 9 do 20h i subotom od 10-15h

[Старт] [О нама] [Локацијa] [Контакт] [Акционарско друштво] [Линкови]

"Орфелин"

Средња стручна школа

Гимназија

"Стефан Немања"

 
 

I

ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

II

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ

 

III

ПРЕДЛОЗИ:

1. О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

2. О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА ОД 17.6.2016.

3. О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

4. О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ У 2016.ГОДИНИ

5. О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО БИЛАНСУ ЗА 2016. ГОДИНУ

6. О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА И НАКНАДИ ЗА ЊЕГОВ РАД    

IV

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

V

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ*

VI

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ*

I

ИНФОРМАЦИЈА - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ

II

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

III

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

IV

УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТИ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

• ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ГФИ-ПД - 2016.

• ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ГФИ-ПД - 2015.

• ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ГФИ-ПД - 2014.

• ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ГФИ-ПД - 2013.

• ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ГФИ-ПД - 2012.

[повратак]

К О Н К У Р С
ЗА КРЕАТИВНЕ ВОЛОНТЕРЕ

за рад у следећим секторима:

• Школа страних језика

• Центар за образовање

• Сектор за уметност и културу

• Сектор за туризам

• Сектор за угоститељство

[опширније]

 
 

"Ђуро Салај" АД ©2013