Акционарско друштво

ИНФОРМАЦИЈE - “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.


I - ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

Позив на редовну седницу Скупштине друштва 2022

II - ОДЛУКА О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ

Одлука о сазивању Скупштине.

III - ПРЕДЛОЗИ:

1. Одлука усвајању извештаја комисије за гласање
2. Одлука усвајању записника са годишње скупштине друштва 14.06.2021.
3. Одлука о усвајању годишњег извештаја одбора директора
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању у 2021. години*
5. Одлука о усвајању одлуке о расподели добити по билансу за 2021. годину*
6. Одлука о избору и именовању чланова одбора директора "Ђуро Салај" а.д.
7. Одлука о избору ревизора и накнади за његов рад

IV - ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

Извештај о пословању са извештајем ревизора

V - ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ* 2022

Пуномоћје за гласање

VI - ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ 2022*

Формулар за гласање у одсуству


ИНФОРМАЦИЈА - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д. 2022


ИЗВЕШТАЈИ И ОБЈАВЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Овде можете преузети годишње финансијске извештаје и извештаје о пословању са извештајем ревизора за претходне године.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТИ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.