Акционарско друштво

ИНФОРМАЦИЈE - “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.


I - ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

Позив на редовну седницу Скупштине друштва 2024

II - ОДЛУКА О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ

Одлука о сазивању Скупштине.

III - ПРЕДЛОЗИ:

1. Одлука усвајању извештаја комисије за гласање
2. Одлука усвајању записника са годишње скупштине друштва 07.06.2023.
3. Одлука о усвајању годишњег извештаја одбора директора
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању у 2023. години*
5. Одлука о усвајању одлуке о расподели добити по билансу за 2023. годину*
6. О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА
7. Одлука о избору ревизора и накнади за његов рад

IV - ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

Извештај о пословању са извештајем ревизора

V - ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

Извештај о накнадама члановима одбора директора

VI - ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ 2024

Формулар за гласање у одсуству

VI - ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ 2024

Формулар за гласање у одсуству


ИНФОРМАЦИЈА - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д. 2024


ИЗВЕШТАЈИ И ОБЈАВЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Овде можете преузети годишње финансијске извештаје и извештаје о пословању са извештајем ревизора за претходне године.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТИ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.